วันที่ 23 ก.ค.65 มีรายงานว่า ปริมาณน้ำฝนสะสมจากเทือกเขาเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกที่มีปริมาณมากไหลลงมาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยระดับน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านชั้นล่างของประชาชนระดับน้ำท่วม 60-70 เซนติเมตร และบางจุดท่วมขังสูง 1 เมตร ประชาชนเร่งเก็บของและขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ยังคงตกสะสมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเนินมะปรางยังคงไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พนังกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำในหมู่ที่ 3 บ้านบุ่งมะกรูด ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน ของชลประทานพิจิตรที่กำลังก่อสร้าง ถูกกระแสน้ำจากเทือกเขาเนินมะปรางกัดเซาะจนพังเป็นแนวยาวกว่า 5 เมตรทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมนาข้าว ซึ่งส่วนใหญ่ข้าวหอมมะลิที่เกษตรเริ่มทำการเพาะปลูกถูกน้ำท่วมขังกว่า 300 ไร่ นายมานิต สุขพระจันทร์ สมาชิก อบต.วังทรายพูน ระบุว่าประตูระบายน้ำซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเกิดพังลงจนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวใน 3 ตำบล คือ ตำบลวังทรายพูน ตำบลวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล ท่วมกว่า 300 ไร่ หากไม่เร่งซ่อมแซมจะขยายท่วมไปอีกกว่า 1,000 ไร่ เบื้องต้นได้แจ้งเจ้าหน้าที่ชลประทานพิจิตรดำเนินการแก้ไขเร่งให้การซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วม สำหรับพื้นที่อำเภอวังทรายพูนเป็นพื้นที่ติดกับเทือกเขาเนินมะปรางที่เกิดฝนตกสะสมจำนวนมากไหลลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตรทั้งนาข้าวและสวนมะม่วงส่งออกแหล่งใหญ่ของจังหวัดพิจิตร เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.