ฆ่าแม่วัวเพื่อจัดงานบวช แต่ จู่ๆ “ลูกวัวร้องขัดขวางไม่ให้เข้าโบสถ์” พ่อนาคตัดสินใจทำสิ่งนี้ สะเทือนขวัญกันทั้งหมู่บ้าน!

ฆ่าแม่วัวเพื่อจัดงานบวช แต่ จู่ๆ “ลูกวัวร้องขัดขวางไม่ให้เข้าโบสถ์” พ่อนาคตัดสินใจทำสิ่งนี้ สะเทือนขวัญกันทั้งหมู่บ้าน!

ฆ่าแม่วัวเพื่อจัดงานบวช แต่ จู่ๆ “ลูกวัวร้องขัดขวางไม่ให้เข้าโบสถ์” พ่อนาคตัดสินใจทำสิ่งนี้ สะเทือนขวัญกันทั้งหมู่บ้าน! ในงานบุญทั้งหลายนั้นต้องมีการเลี้ยงอาหารคนจำนวนมาก และการฆ่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารเลี้ยงคนในงานนั้นก็กลายเป็นเรื่องหกติไปเสียแล้ว โดยเฉพาะในชนบท โดยบ้านไหนมี

ลูกชายถึงคราวจะบวช ทางครอบครัวก็มักจะจัดงานเลี้ยงใหญ่โต มีการล้มวัว ล้มหมู กันเลยทีเดียว และนี่เป็นเรื่องจริงที่ได้รับรู้แล้วกลับสงสารวัวและหมูเหล่านั้นจนไม่กล้าล้มวัวล้มหมูอีกเลยก็อาจะเป็นได้

ถ้าหักลบกลบกันแล้วบุญจะท่วมบาปหรือบาปจะท่วมบุณ อยากให้ลองคิเดู ชาวพุทธเราการทำบุญนั้น ควรเป็นบุญล้วน ๆ ปราศจากการเบียดเบียนและล้างผลาญชีวิตผู้อื่น ไม่ผิดศีลผิดธรรมตาม พุทโธวาท ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้

ให้ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่วและทำจิตให้ผ่องใส

ร่วมด้วยช่วยกันแชร์เรื่องนี้ ให้ได้ฉุกคิดถึงการทำบาปบุญคุณโทษกันให้มาก เพราะคนสมัยนี้ออกจะลืมเลือนกันไปบ้างแล้วล้ว

VDO ฆ่าแม่วัวเพื่อจัดงานบวช แต่ จู่ๆ “ลูกวัวร้องขัดขวางไม่ให้เข้าโบสถ์” พ่อนาคตัดสินใจทำสิ่งนี้ สะเทือนขวัญกันทั้งหมู่บ้าน!

Leave a Reply

Your email address will not be published.