. ฉันชื่อ Muraliwale Hausla จากเมือง Jaunpur รัฐอุตตรประเทศ ฉันกำลังช่วยชีวิตสัตว์จำนวนมากตั้งแต่ปี 2000 และเราต้องการส่งข้อความในสังคมของเราเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ ฉันยังช่วยสัตว์ป่า งู ฯลฯ ฉันชอบทำงานสังคมสงเคราะห์และช่วยเหลือคนจน เพื่อน ๆ ฉันนำวิดีโอจริงมาให้คุณโดยเล่นกับอันตราย ด้วยเหตุนี้ ข้อความของการช่วยชีวิตสัตว์จึงส่งถึง ในขณะเดียวกันก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม มีความพยายามที่จะทำบริการสังคมและพยายามช่วยเหลือคนยากจนอยู่เสมอ การสนับสนุนด้วยความรักของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในความพยายามนี้

By Takdam

Leave a Reply

Your email address will not be published.