วันที่ 11 เมษายน 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress รายงานว่า จากกรณีสถานการณ์ CD 19 ทำให้ธุรกิจ การทำงาน ชีวิตประจำวันของหลายคนเปลี่ยนไป จนส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋า เมื่อการแพร่ระบาดที่ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆ ทำให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต้องเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างจริงจัง

หนึ่งในนั้นมาตรการจัดการหนี้ ที่รัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ทยอยออกมาตรการ ลดภาระหนี้ ให้กับประชาชนให้สามารถบริหารจัดการรายได้ให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้

ระยะที่ผ่านมา มีหลายธนาคารออกมาตรการที่มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป ที่ได้เห็นบ่อยๆ คือการเปิดให้ พักชำระหนี้ พักชำระเงินต้น ลดดอกเบี้ย ไปจนถึง พักหนี้ ซึ่งแต่ละคำ มีความหมายที่แตกต่างและวิธีดำเนินการที่แตกต่างกันออกไป

ดังนั้น ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อรับเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ อยากให้ทำความเข้าใจกับคำต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้ไม่เกิดความสับสน และสามารถวางแผนการชำระหนี้ได้ถูกต้อง

พีรภัทร ฝอยทอง CFP ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล อธิบายถึงความแตกต่างแต่คำต่างๆ ไว้ ดังนี้

พักชำระหนี้

พักชำระหนี้ หมายความว่า ในงวดที่ได้รับการพักชำระนั้น ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ธนาคารจะยังคิดดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆ แล้วค่อยมาเก็บดอกเบี้ยในภายหลัง

นาย A เป็นลูกค้าของธนาคาร ที่ให้มาตรการพักชำระหนี้ 3 เดือน ระหว่างที่มีการพักชำระหนี้ นาย A ไม่ต้องชำระเงินให้กับธนาคารเลย ในงวดที่ 10 ถึง 13 แต่ หลังจากพ้นระยะเวลาพักชำระหนี้ 3 เดือนนี้แล้ว นาย A จะต้องกลับมาผ่อนชำระค่างวดตามปกติในงวดที่ 14 และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยของงวดที่ 10 ถึง 13 ซึ่งยังค้างชำระเอาไว้ด้วย

ซึ่งการ พักชำระหนี้ ณ ที่นี้ หลายคนอาจสับสน และคิดว่าเป็นลักษณะเดียวกับการ พักหนี้ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไม่เหมือนกัน!

พักหนี้

การ พักหนี้ หมายความว่า ในงวดที่ได้รับการพักหนี้ให้ ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และธนาคารจะหยุดคิดดอกเบี้ยในช่วงที่เราพักหนี้ด้วย

ตัวอย่างคือ นาย A เป็นลูกค้าของธนาคารที่มีมาตรการพักหนี้ 3 เดือน เขาไม่ต้องชำระเงินให้กับธนาคารเลย ในงวดที่ 10 ถึง 13 เหมือนกับกรณีการพักชำระหนี้ แต่ในระหว่าง 3 เดือนที่ไม่ได้ชำระหนี้นั้น ธนาคารจะ หยุดคิดดอกเบี้ย ของนาย A ซึ่งหมายความว่า เมื่อพ้นระยะเวลาพักหนี้ไปแล้ว นาย A จะต้องกลับมาผ่อนชำระค่างวดเดือนละ 10000 บาทตามเดิม ในงวดที่ 10 เหมือนว่า 3 เดือนที่ผ่านมาธนาคารหยุดเวลาไว้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งการพักหนี้ลักษณะนี้จะทำให้ลูกหนี้ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่ายกับธนาคารเหมือนกรณีการพักชำระหนี้นั่นเอง

พักชำระเงินต้น

ส่วนการ พักชำระเงินต้น ที่หมายความว่าในงวดที่พักชำระเงินต้นนั้น ไม่ต้องจ่ายเงินต้น แต่ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารไปเรื่อยๆ

เช่น นาย A เป็นลูกค้าของธนาคารแห่งหนึ่ง สมมติเขาจะต้องจ่ายค่าผ่อนหนี้บ้าน เป็นเงิน 10,000 บาททุกเดือน เป็นเงินต้น 3800 บาท ดอกเบี้ย 6,200 บาท ให้กับธนาคาร

ในช่วง CD 19 นาย A ตกลงกับธนาคารเพื่อทำการพักชำระเงินต้น ในการผ่อนชำระ งวดที่ 10 ถึง 13 รวมเป็นเงินทั้งหมด 18600 บาท 6200 บาท x 3 งวด

หลังจากที่พ้นระยะเวลาพักชำระเงินต้น 3 เดือน นาย A จะต้องกลับมาผ่อนชำระค่างวดเดือนละ 10000 บาทตามเดิม ดังนั้นการที่ นาย A จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเดือนละ 6200 บาท มา 3 เดือน ยอดเงินต้นจึงยังคงเหลืออยู่เท่าเดิม เมื่อกลับมาชำระหนี้ตามปกติ ก็เหมือนการเริ่มชำระหนี้งวดที่ 10 ใหม่ เพราะหลักของการผ่อนหนี้บ้านก็คือ ในแต่ละงวดที่ผ่อน เงินจะถูกนำไปจ่ายดอกเบี้ยก่อน จากนั้นส่วนที่เหลือจึงจะถูกนำไปจ่ายเงินต้น

By Sayhok

Leave a Reply

Your email address will not be published.