~

ตุ้ย ธีรภัทร์ ที่เปลี่ยนไปมาก หลบใช้ชีวิตที่วัดป่า

~

~

~

~

~

~

VDO ตุ้ย ธีรภัทร์ ที่เปลี่ยนไปมาก หลบใช้ชีวิตที่วัดป่า

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.