ရန္ကုန္ Bus ကားေပၚက ႏွမခ်င္း မစာနာ ယုတ္မာတဲ့သူေတြ သက္ေသဗီဒီယိုဖိုင္နဲ႕မိၿပီေဟ့

ရန္ကုန္ Bus ကားေပၚက ႏွမခ်င္း မစာနာ ယုတ္မာတဲ့သူေတြ သက္ေသဗီဒီယိုဖိုင္နဲ႕မိၿပီေဟ့

Leave a Reply

Your email address will not be published.