สิ้นแล้ว! เกจิดังนครสวรรค์ “หลวงพ่อเรียม ปภาโส” ละสังขารอย่างสงบ ชาวบ้านแห่ซื้อเลขอายุ จนเกลี้ยงแผง

สิ้นแล้ว! เกจิดังนครสวรรค์ “หลวงพ่อเรียม ปภาโส” ละสังขารอย่างสงบ ชาวบ้านแห่ซื้อเลขอายุ จนเกลี้ยงแผง

สิ้นแล้ว! เกจิดังนครสวรรค์ “หลวงพ่อเรียม ปภาโส” ละสังขารอย่างสงบ ชาวบ้านแห่ซื้อเลขอายุ จนเกลี้ยงแผง

VDO: สิ้นแล้ว! เกจิดังนครสวรรค์ “หลวงพ่อเรียม ปภาโส” ละสังขารอย่างสงบ ชาวบ้านแห่ซื้อเลขอายุ จนเกลี้ยงแผง

Leave a Reply

Your email address will not be published.