လင္မယားခ်င္း စကားမ်ား၍ ဖခင္က “သမီးဘာျဖစ္ေနတာလည္းဟု” ဝင္ေျဖရွင္းေပးရာ သည္းမခံႏိုင္သျဖင့္… See more

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​<img style=”display: block;” title=”Picsart_22-07-15_11-04-11-454″ src=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/07/Picsart_22-07-15_11-04-11-454-678×381.jpg” alt=”” />

လင္မယားခ်င္း စကားမ်ား၍ ဖခင္က “သမီးဘာျဖစ္ေနတာလည္းဟု” ဝင္ေျဖရွင္းေပးရာ သည္းမခံႏိုင္သျဖင့္… See more

လူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး နိရဥၥရာသတင္းဌာနမွ တပ္ေတာင္ရဲစခန္းသို႕ ဆက္သြယ္ရာ တာ၀န္က် ရဲအရွိတစ္ဦးမွ လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္းကို အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။“ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက ဦးေက်ာက္ေတာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/07/received_3320500314850656.jpeg” sizes=”(max-width: 360px) 100vw, 360px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/07/received_3320500314850656.jpeg 360w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/07/received_3320500314850656-300×225.jpeg 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/07/received_3320500314850656-326×245.jpeg 326w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/07/received_3320500314850656-80×60.jpeg 80w” alt=”” width=”723″ height=”542″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

ေသဆံုးသူက ဦးေမာင္ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ေအာင္ လိုက္လံရွာေဖြလ်က္ရွိပါတယ္။အခုထိ မဖမ္း မိေသးပါဘူး” ဟု တပ္ေတာင္ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

အခင္းျဖစ္ပြားပံုမွာ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ သာစည္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ သရြဲ (ခ်င္း) ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးေမာင္ႀကီး (၂၉ )ႏွစ္ (ဘ) ဦးေအးညြန္႔ေအာင္သည္

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

၎၏ ဇနီးျဖစ္သူ မခင္စန္းေဝ (၂၃) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေက်ာက္ေတာင္ ႏွင့္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ျဖစ္စဥ္ ဦးေမာင္ၾကီးမွ ဇနီးျဖစ္သူ မခင္စန္းေ၀အား

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/07/received_580313576839331.jpeg” sizes=”(max-width: 720px) 100vw, 720px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/07/received_580313576839331.jpeg 720w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/07/received_580313576839331-169×300.jpeg 169w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/07/received_580313576839331-576×1024.jpeg 576w” alt=”” width=”720″ height=”1280″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊၎ကို ျမင္၍ မခင္စန္းေဝ ၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာက္ေတာင္မွ မခံမရပ္ ျဖစ္ျပီး သမက္ျဖစ္သူ ဦးေမာင္ႀကီးအား ဓားျဖင့္ ခုတ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သမက္ျဖစ္သူ ဦးေမာင္ႀကီးမွာ

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ ည ၁၀ နာရီတြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။ေသဆံုးသူ ဦးေမာင္ႀကီး ႏွင့္ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ဦးေက်ာက္ေတာင္တို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ လသားအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား က်န္ရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

စံေမာင္သန္း၊ စစ္ေတြ

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

Unicode

လင်မယားချင်း စကားများ၍ ဖခင်က “သမီးဘာဖြစ်နေတာလည်းဟု” ဝင်ဖြေရှင်းပေးရာ သည်းမခံနိုင်သဖြင့်… See more

လူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိရဉ္စရာသတင်းဌာနမှ တပ်တောင်ရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်ရာ တာဝန်ကျ ရဲအရှိတစ်ဦးမှ လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားခြင်းကို အတည်ပြုပြောကြားသည်။“ပြစ်မှုကျူးလွန်သူက ဦးကျောက်တောင် ဖြစ်ပါတယ်။

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

သေဆုံးသူက ဦးမောင်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လူသတ်မှုကျူးလွန်သူကို ဖမ်းဆီးနိုင်အောင် လိုက်လံရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။အခုထိ မဖမ်း မိသေးပါဘူး” ဟု တပ်တောင်ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-1.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-2.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

<img style=”display: block;” src=”http://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-300×8.png” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” srcset=”https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-300×8.png 300w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3-768×20.png 768w, https://burmanewsonline.xyz/wp-content/uploads/2022/05/PicsArt_01-06-11.09.01-1-1024×27-3.png 1024w” alt=”” width=”300″ height=”8″ />

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

အခင်းဖြစ်ပွားပုံမှာ အမ်းမြို့နယ် သာစည်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ သရွဲ (ချင်း) ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော ဦးမောင်ကြီး (၂၉ )နှစ် (ဘ) ဦးအေးညွန့်အောင်သည်

၎င်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ မခင်စန်းဝေ (၂၃) နှစ် (ဘ) ဦးကျောက်တောင် နှင့် စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ရန်ဖြစ်စဉ် ဦးမောင်ကြီးမှ ဇနီးဖြစ်သူ မခင်စန်းဝေအား

အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျမှုများရှိခဲ့ကြောင်း၊၎င်းကို မြင်၍ မခင်စန်းဝေ ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးကျောက်တောင်မှ မခံမရပ် ဖြစ်ပြီး သမက်ဖြစ်သူ ဦးမောင်ကြီးအား ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်ခဲ့ကြောင်း၊ သမက်ဖြစ်သူ ဦးမောင်ကြီးမှာ

အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့ ည ၁၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ မှတ်တမ်းအရ သိရသည်။သေဆုံးသူ ဦးမောင်ကြီး နှင့် လူသတ်မှု ကျူးလွန်သူ ဦးကျောက်တောင်တို့ နှစ်ဦးစလုံးတွင် လသားအရွယ် ကလေးငယ်များ ကျန်ရှိခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။

စံမောင်သန်း၊ စစ်တွေ

Leave a Reply

Your email address will not be published.